Quản lý chất lượng bệnh viện

Bản tin cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh quý III năm 2021

Cập nhật lúc: 3:10:24 CH - 11/11/2021 

 

Bản tin cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh quý III năm 2021

 

 

I/ SỰ CỐ Y KHOA 

Ghi nhận không có sự cố y khoa trong quý III/2021.

 

 

II/ CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG
 

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG

KẾT QUẢ

QUÝ III NĂM 2021

CHỈ TIÊU

ĐĂNG KÝ

SO SÁNH VỚI CHỈ TIÊU

1. Tỷ lệ phẫu thuật loại II trở lên

Khoa Ngoại: 77,6%

≥ 76%

Đạt

Khoa Sản: 100%

≥ 97%

Đạt

Khoa Tai - Mũi - Họng: 100%

≥ 93,5%

Đạt

2. Tỷ lệ viêm phổi do nhiễm khuẩn bệnh viện

Khoa Cấp cứu – Hồi sức nội: 0%

< 0,5%

Đạt

3. Tỷ lệ HSBA hoàn thiện các yêu cầu cơ bản theo quy chế HSBA

Phòng KHTH: 81,34%

≥ 82%

Không đạt

4. Thời gian khám bệnh trung bình của người bệnh

Khoa Khám bệnh: 130,20 phút

≤ 140 phút

Đạt

5. Tỷ lệ chuyển lên tuyến trên khám chữa bệnh (tất cả các bệnh)

Khoa Cấp cứu: 5,16%

< 4,5%

Không đạt

Khoa Nội: 2,03%

< 1,65%

Không đạt

Khoa Ngoại: 0%

< 0,5%

Đạt

Khoa Sản: 0%

< 0,3%

Đạt

Đơn vị Nhi: 0%

≤ 1%

Đạt

 

 

3. GIÁM SÁT THỰC HIỆN ĐÚNG THEO PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

 

Khoa Nội trú

Số hồ sơ được kiểm tra

Tuân thủ

Tuân thủ không đầy đủ

Không tuân thủ

N

Tỷ lệ

N

Tỷ lệ

N

Tỷ lệ

Khoa Phụ sản

06

05

83,3%

01

16,7%

0

0%

 

 

4. PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR) 

Không ghi nhận trường hợp nào liên quan đến phản ứng có hại của thuốc trong quý III/2021.

 

 

 

 

Bệnh viện An Sinh