Tin tức và sự kiện

Thông Báo Tuyển Dụng - BV AN SINH

Cập nhật lúc: 8:46:07 SA - 02/12/2017 

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2020

Thời hạn: 17/07/2020

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Thông báo tuyển dụng tháng 02/2019

Thời hạn: 31/03/2020 

 

Thông báo tuyển dụng tháng 09/2019

Thời hạn: 30/09/2019

 

Thông báo tuyển dụng tháng 08/2019

Thời hạn: 30/08/2019

 

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2019

Thời hạn: 30/06/2019

 

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2019

Thời hạn: 30/04/2019

 

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2019

Thời hạn: 30/03/2019

 

Thông báo tuyển dụng tháng 12/2018

Thời hạn: 15/12/2018

 

Thông báo tuyển dụng tháng 08/2018

Thời hạn: 31/08/2018

 

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2018

Thời hạn: 10/06/2018

 

Thông báo tuyển dụng tháng 12/2017

Thời hạn: 20/10/2017

 

Thông báo tuyển dụng tháng 09/2017

Thời hạn: 10/10/2017

 

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2017

Thời hạn: 15/06/2017

 

Thông báo tuyển dụng tháng 09/2016

Thời hạn: 15/10/2016

 

Thông báo tuyển dụng tháng 10/ 2015

Thời hạn: 30/10/2015

 

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2015

Thời hạn: 10/08/2015

 

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2015

Thời hạn: 15/05/2015

 

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2015

Thời hạn: 20/04/2015

 

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2015

Thời hạn: 10/04/2014

 

Thông báo tuyển dụng tháng 08/2014

Thời hạn: 20/08/2014

 

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2014

Thời hạn: 15/04/2014

 

Thông báo tuyển dụng tháng 12/2012

Thời hạn: 15/01/2013

 

Thông báo tuyển dụng tháng 11/2011

Thời hạn: 30/11/2011