Tin tức và sự kiện

Thông Báo Tuyển Dụng - BV AN SINH

Cập nhật lúc: 8:46:07 SA - 02/12/2017 

1) Thông báo tuyển dụng tháng 09 - 2019  

 

2) Thông báo tuyển dụng tháng 08 - 2019  

 

3) Thông báo tuyển dụng tháng 06 - 2019  

 

4) Thông báo tuyển dụng tháng 04 - 2019  

 

5) Thông báo tuyển dụng tháng 03 - 2019  

 

6) Thông báo tuyển dụng tháng 12 - 2018:  (Hết hạn 15/12/2018)

 

7) Thông báo tuyển dụng tháng 08 - 2018:  (Hết hạn 31/08/2018)

 

8) Thông báo tuyển dụng tháng 05 - 2018:  (Hết hạn 10/06/2018)

 

9) Thông báo tuyển dụng tháng 12 - 2017:  (Hết hạn 20/12/2017)

 

10) Thông báo tuyển dụng tháng 09 - 2017:  (Hết hạn 10/10/2017)

 

11) Thông báo tuyển dụng tháng 06 - 2017:  (Hết hạn 15/06/2017)

 

12) Thông báo tuyển dụng tháng 09 - 2016:  (Hết hạn 15/10/2016)

 

13) Thông báo tuyển dụng tháng 10 - 2015: (Hết hạn 30/10/2015)

 

12) Thông báo tuyển dụng tháng 07 - 2015: (Hết hạn 10/08/2015)

 

14) Thông báo tuyển dụng tháng 04 - 2015: (Hết hạn 15/05/2015)

 

15) Thông báo tuyển dụng tháng 03 - 2015: (Hết hạn 20/04/2015)

 

16) Thông báo tuyển dụng tháng 03 - 2015(Hết hạn 10/04/2015)

 

17) Thông báo tuyển dụng tháng 08 - 2014(Hết hạn 20/08/2014)

 

18) Thông báo tuyển dụng tháng 03 - 2014(Hết hạn 15/04/2014)

 

19) Thông báo tuyển dụng tháng 12 - 2012: (Hết hạn 15/01/2013)

 

20) Thông báo tuyển dụng tháng 11 - 2011(Hết hạn 30/11/2011)