Tin bệnh viện An Sinh

Bệnh viện An Sinh được tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc "Học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Cập nhật lúc: 2:40:16 CH - 18/05/2023

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Bệnh viện An Sinh được tuyên dương tập thể thực hiện tốt việc "Học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

  

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 2022 – 2023, Bệnh viện An Sinh được Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận - Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương tập thể và 2 cá nhân là Điều dưỡng Nguyễn Thị Bình và Điều dưỡng Lê Thanh Hải đã thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022 – 2023.

 

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan tỏa rộng. Bệnh viện An Sinh còn kết hợp tuyên truyền, giáo dục, tổ chức những hoạt động cụ thể, thiết thực qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các phong trào thi đuam thu hút được sự hưởng ứng tham gia tích cực và nhiệt tình của tất cả mọi người, các hoạt động chăm lo, các chương trình phúc lợi nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ nhân viên y tế và người lao động đang làm việc tại bệnh viện.

 

Niềm vui này không chỉ là phần thưởng cao quý cho tập thể và các cá nhân của Bệnh viện An Sinh mà còn là động lực để tất cả cán bộ nhân viên y tế và người lao động đang làm việc tại bệnh viên không ngừng nỗ lực học tập, làm việc và cống hiến tận tụy, đổi mới tư duy sáng tạo đưa vào ứng dụng thực tế, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhân dân và cộng đồng.

 

 

Bệnh viện An Sinh

 

 

 

 

Các tin tức khác:
[Trở về]