Tin bệnh viện An Sinh

Chương trình đào tạo “Nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức”

Cập nhật lúc: 4:58:01 CH - 06/09/2022

Bệnh viện An Sinh tổ chức đào tạo nội bộ "Nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức" cho tất cả cán bộ nhân viên bệnh viện. Trân trọng với sự tham gia giảng dạy của GS TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế

  

Bệnh viện An Sinh tổ chức đào tạo nội bộ cho tất cả cán bộ nhân viên bệnh viện. Thông tin chi tiết như sau:

 

Chương trình đào tạo: NÂNG CAO KỸ NĂNG ỨNG XỬ, GIAO TIẾP, Y ĐỨC 

Trân trọng với sự tham gia giảng dạy của GS TSKH Phạm Mạnh Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. 

Mục đích: Cập nhật kiến thức, kỹ năng và nâng cao năng lực chuyên môn.

Thời gian: 14 giờ, ngày 7 và 21/9/2022

Địa điểm: Hội trường 4A Bệnh viện An Sinh

 

Đây là một trong những chương trình đào tạo được Ban Giám đốc bệnh viện đặc biệt chú trọng và tổ chức định kỳ mỗi năm một lần.

 

 

Bệnh viện An Sinh