Quản lý chất lượng bệnh viện

Bản tin cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh quý I năm 2022

Cập nhật lúc: 4:50:29 CH - 23/04/2022 

 

 

Bản tin cải tiến chất lượng và an toàn người bệnh quý I năm 2022

 

 

 

I. SỰ CỐ Y KHOA

Trong quý I năm 2022, chưa ghi nhận sự cố y khoa.

 

 

II. CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG

 

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG

KHOA/PHÒNG

CHỈ TIÊU

NĂM 2022

KẾT QUẢ

QUÝ I NĂM 2022

SO SÁNH

VỚI CHỈ TIÊU

A.  Chỉ số chất lượng chung của bệnh viện

1. Tỷ lệ phẫu thuật loại II trở lên

Khoa Ngoại

≥ 75%

71,4%

Không đạt

Khoa Sản

> 95%

96,6%

Đạt

Khoa Tai - Mũi - Họng

≥ 93%

93,3%

Đạt

2. Tỷ lệ viêm phổi do nhiễm khuẩn bệnh viện

Khoa Cấp cứu – Hồi sức nội

≤ 0,1%

0 %

Đạt

3. Tỷ lệ HSBA hoàn thiện các yêu cầu cơ bản theo quy chế HSBA

Phòng KHTH

≥ 85%

96,7%

Đạt

4. Tỷ lệ vệ sinh tay của NVYT theo 5 thời điểm

Tổ KSNK

≥ 60%

64,7%

Đạt

5. Thời gian khám bệnh trung bình của người bệnh

Khoa Khám bệnh

≤ 125 phút

118,9 phút

Đạt

6. Hiệu suất sử dụng phòng mổ

Khoa Gây mê - Phẫu thuật

≥ 50%

56,8%

Đạt

7. Tỷ lệ chuyển lên tuyến trên khám chữa bệnh (tất cả các bệnh)

Khoa Cấp cứu

≤ 3,8%

1,66%

Đạt

Khoa Nội

≤ 2%

1,47%

Đạt

Khoa Ngoại

< 1%

0,44%

Đạt

Khoa Sản

< 0,45%

0%

Đạt

Khoa Nhi

≤ 1%

1,2%

Không đạt

8. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh với dịch vụ khám chữa bệnh

Ngoại trú

≥ 91,5%

99,0%

Đạt

Nội trú

≥ 91%

98,0%

Đạt

9. Tỷ lệ trả kết quả xét nghiệm đúng hẹn cho các xét nghiệm ngoại trú trong ngày

Khoa Xét nghiệm

≥ 95%

93,4%

Không đạt

B. Chỉ số chất lượng khoa/phòng

1. Thời gian nằm viện trung bình trong phẫu thuật lấy thai

Khoa Phụ sản

≥ 5 ngày

5 ngày

Đạt

2. Tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân COVID sau tư vấn hướng dẫn tự chăm sóc và phối hợp điều trị tại khoa và sau xuất viện

Khoa Nội

≥ 95%

96,0%

Đạt

  

 

III. GIÁM SÁT THỰC HIỆN ĐÚNG THEO PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

 

Khoa

Số hồ sơ được kiểm tra

Tuân thủ

Tuân thủ không đầy đủ

Không tuân thủ

N

Tỷ lệ

N

Tỷ lệ

N

Tỷ lệ

Cấp cứu

07

07

100%

0

0%

0

0%

Nội

10

10

100%

0

0%

0

0%

Ngoại

07

07

100%

0

0%

0

0%

Sản

12

12

100%

0

0%

0

0%

Nhi

04

04

100%

0

0%

0

0%

Lọc thận

10

10

100%

0

0%

0

0%

Tổng

50

50

100%

0

0%

0

0%

 

 

IV. PHẢN ỨNG CÓ HẠI CỦA THUỐC (ADR):

 

Trong quý I, ghi nhận có 03 phản ứng thuốc:

- Ngày 5/2/2022, ghi nhận 1 trường hợp có khả năng phản ứng với thuốc Ceftraxone Rocephin 1g (bột pha tiêm), mức độ trung bình.

- Ngày 8/2/2022, ghi nhận 1 trường hợp có phản ứng với thuốc Diclofenac Voltaren 75mg/3ml (ống), mức độ nặng.

- Ngày 12/2/2022, ghi nhận 1 trường hợp có khả năng phản ứng với thuốc Bactamox 1,5g, mức độ nặng. 

 

 

 

Bệnh viện An Sinh

 

 

 

 

Các tin tức khác:
[Trở về]