Tin bệnh viện An Sinh

Sở Y tế TPHCM triển khai khai báo y tế điện tử và tăng cường khai thác kỹ yếu tố dịch tễ khi khám bệnh tại bệnh viện trên địa bàn thành phố

Cập nhật lúc: 1:57:14 CH - 08/02/2021

Với 80% bệnh nhân không có triệu chứng trong đợt bùng phát này (theo công bố của Bộ Y tế) thì việc ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến và nâng cao hiệu quả khai báo y tế, và hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng khai thác kỹ các yếu tố dịch tễ sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác sàng lọc

 
 

Với 80% bệnh nhân không có triệu chứng trong đợt bùng phát này (theo công bố của Bộ Y tế) thì việc ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến và nâng cao hiệu quả khai báo y tế, và hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng khai thác kỹ các yếu tố dịch tễ sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác sàng lọc, phân luồng, chỉ định cách ly và làm xét nghiệm chẩn đoán. Ngày 5/2/2021, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai khai báo y tế điện tử và hướng dẫn khai thác kỹ yếu tố dịch tễ khi khám bệnh tại bệnh viện trên địa bàn thành phố.


Khai báo y tế khi đến cơ sở khám, chữa bệnh của người bệnh và khai thác kỹ yếu tố dịch tễ của các bác sĩ khi khám bệnh là hai hoạt động không thể thiếu trong công tác sàng lọc, phân luồng người bệnh, trong chỉ định cách ly và xét nghiệm chẩn đoán tại các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh. Bộ Y tế khuyến khích các bệnh viện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế để tạo sự thuận tiện cho người khai báo, dễ dàng cập nhật các yếu tố dịch tễ, tích hợp phần mềm cảnh báo cho nhân viên chịu trách nhiệm xử lý nội dung khai báo. Bộ Y tế yêu cầu các y, bác sĩ của các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh phải tăng cường khai thác yếu tố dịch tễ nhằm tránh bỏ sót trường hợp có nguy cơ nhiễm bệnh.  


Để tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trong công tác sàng lọc COVID-19, HCDC đã xây dựng hướng dẫn chỉ định cách ly và xét nghiệm luôn được cập nhật giúp cho các bác sĩ dễ dàng tra cứu và thực hiện đúng theo quy định, đồng thời Sở Y tế triển khai chuyển đổi số hoạt động khai báo y tế giúp các bệnh viện quản lý hoạt động khai báo y tế của người dân khi đến khám bệnh tại các các bệnh viện một cách đồng bộ và chặt chẽ, đồng thời đóng góp dữ liệu lớn cho ngành về khai báo y tế tại các bệnh viện.


Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố chịu trách nhiệm cập nhật kịp thời các căn cứ dịch tễ học để hướng dẫn về chỉ định cách ly và xét nghiệm cho nhân viên y tế và cập nhật các nội dung khai báo y tế theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo Quốc gia và Ban chỉ đạo Thành phố về phòng chống dịch COVID-19 giúp cho công tác sàng lọc, phân luồng, cách ly, xét nghiệm kịp thời và chính xác hơn các trường hợp nghi nhiễm tại tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn thành phố.


HCDC sẽ phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên truy cập hệ thống khai báo y tế để: Nắm bắt tình hình khai báo y tế của tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn; Kịp thời kiểm tra thông tin và xử lý đối với những trường hợp thuộc nhóm có yếu tố nguy cơChủ động hướng dẫn, hỗ trợ tư vấn chuyên môn cho tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc xử lý các trường hợp có yếu tố nguy cơ.


Còn các bệnh viện và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa thành phố: Chịu trách nhiệm phổ biến cho các bác sĩ về tăng cường khai thác yếu tố dịch tễ dựa trên hướng dẫn của HCDC về các căn cứ dịch tễ học liên tục được cập nhật để chỉ định cách ly và xét nghiệm kịp thời các trường hợp nghi nhiễm; Có giải pháp giúp các bác sĩ lâm sàng dễ dàng tra cứu hướng dẫn luôn được cập nhật về chỉ định cách ly và xét nghiệm của HCDC; Chịu trách nhiệm triển khai chuyển đổi số trong hoạt động khai báo y tế tại đơn vị, tổ chức triển khai thống nhất Hệ thống khai báo y tế điện tử tại đơn vị, thay thế cho các hình thức khai báo thủ công bằng giấy và các phần mềm khai báo riêng lẻ của các đơn vị; Phân công bộ phận chuyên trách quản lý khai báo y tế tại đơn vị, hoạt động 24/7, chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động sau:


Tổ chức tiếp đón, hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh/người nhà, khách đến thực hiện khai báo y tế điện tử đúng theo quy định, đảm bảo người khai báo cung cấp đúng, đủ dữ liệu theo nội dung khai báo y tế. Lưu ý: bệnh viện bố trí đủ nhân viên hỗ trợ khai báo điện tử cho người khai báo (hướng dẫn khai báo trên điện thoại thông minh qua QR code, hỗ trợ khai báo trực tiếp trên máy vi tính kết nối mạng tại địa chỉ https://kbyt.khambenh.gov.vn nếu người khai báo không thể khai báo trên điện thoại).


Giám sát kết quả dữ liệu được khai báo qua màn hình ứng dụng (dashboard) của hệ thống, kịp thời phát hiện các cảnh báo các trường hợp có yếu tố nguy cơ.


Phối hợp các bộ phận có liên quan tổ chức phân luồng và cách ly tạm người bệnh có yếu tố nguy cơ để được khám sàng lọc theo đúng quy định, nhất là xử lý các tình huống về dịch tễ theo hướng dẫn, quy định của Ban chỉ đạo thành phố về phòng chống dịch COVID-19


Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện, bắt đầu từ ngày 08/02/2021. Sở Y tế sẽ cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập cho tất cả các bệnh viện qua email đã cung cấp cho Sở Y tế trong phần mềm "Tra cứu nơi khám chữa bệnh".


Sở Y tế kỳ vọng với hướng dẫn cụ thể dựa trên yếu tố dịch tễ để chỉ định cách ly và xét nghiệm kịp thời của HCDC, cùng với việc triển khai chuyển đổi số một cách đồng bộ trong khai báo y tế của người bệnh khi đến các bệnh viện để khám bệnh, sẽ phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác sàng lọc tại các bệnh viện góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm trong môi trường bệnh viện, hoạt động này càng có ý nghĩa thực tiễn khi Bộ Y tế cho biết có đến 80% bệnh nhân không có triệu chứng trong đợt bùng phát này.Nguồn: Sở Y tế


Các tin tức khác:
[Trở về]