Tin bệnh viện An Sinh

Chương trình tập huấn “Thực hành lâm sàng tốt và Báo cáo an toàn trong thử nghiệm lâm sàng”

Cập nhật lúc: 4:27:05 CH - 01/12/2020

Thực hiện kế hoạch số 1802-20/AS-KH ngày 14/10/2020 của Bệnh viện An Sinh về việc tổ chức khóa tập huấn “Thực hành lâm sàng tốt và Báo cáo an toàn trong thử nghiệm lâm sàng” trên cơ sở danh sách đăng ký tham dự của các đơn vị...

  

 

Thực hiện kế hoạch số 1802-20/AS-KH ngày 14/10/2020 của Bệnh viện An Sinh về việc tổ chức khóa tập huấn “Thực hành lâm sàng tốt và Báo cáo an toàn trong thử nghiệm lâm sàng trên cơ sở danh sách đăng ký tham dự của các đơn vị. Bệnh viện An Sinh thông báo về việc nhập học khóa tập huấn “Thực hành lâm sàng tốt và Báo cáo an toàn trong thử nghiệm lâm sàng” như sau:

 

Thời gian tổ chức: Ngày 04 & 05/12/2020

 

Nội dung: Tổ chức khóa tập huấn “Thực hành lâm sàng tốt và Báo cáo an toàn trong thử nghiệm lâm sàng” (“GCP and Safety Report training course”) với sự hướng dẫn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh học và thành viên Hội đồng đạo đức Quốc gia - Bộ Y tế và chứng chỉ khóa tập huấn được Bộ Y tế cấp.

 

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

 

 

Phần I: Thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt và đạo đức trong nghiên cứu y sinh học” (Good Clinical Practice and Ethics Training)

 

 

Ngày 04/12/2020

Nội dung (Content)

8:00 - 8:30

Đón tiếp đại biểu (Participant registration)

Ban Tổ chức

8:30 - 8:40

Khai mạc - Giới thiệu đại biểu

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (ASTT)

8:40 - 9:00

Phát biểu chỉ đạo (Opening Remark)

TS. Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

9:00 - 9:30

Đổi mới KHCN và Đào tạo nhân lực ngành Y tế - Tổng quan về TNLS và ICH-GCP

TS. Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

9:30 - 10:00

Chuẩn hóa hệ thống TNLS tại Việt Nam: Định hướng phát triển và hội nhập quốc tế

TS. Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

10:00 - 10:15

Coffee/ Tea Break

10:15 - 11:15

Trách nhiệm của Hội đồng đạo đức (IRB’s responsibilities) – Nền tảng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học (Foundation of ethic in medical research)

PGS. TS. Trần Ngọc Hữu, Phó Chủ tịch Hội đồng đạo đức Quốc gia

11:15 - 11:45

Trách nhiệm của NCV (PI’s responsibilities)

TS. Hoàng Hoa Sơn, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

11:45 - 12:00

Hỏi đáp (Question and Answer)

Các đại biểu (Attendees)

12:00 - 14h00

Nghỉ trưa

14:00 - 15:00

Bản chấp thuận tham gia nghiên cứu (Informed Consent Form)

TS. Hoàng Hoa Sơn

15:00 - 15:15

Giải lao (Tea Break)

15:15 - 16:15

Đánh giá khía cạnh khoa học của nghiên cứu (Scientific Value of Reseach)

PGS. TS. Đỗ Văn Dũng, IEC-MOH

16:15 - 16:30

Hỏi đáp (Question and Answer)

Các đại biểu (Attendees)

 

 

  Ngày 05/12/2020

Nội dung (Content)

08:30 - 09:00

Các bước tiến hành TNLS - Kinh nghiệm triển khai thử nghiệm lâm sàng (Steps of Clinical study operation and experience to conduct study)

PGS. TS. Trần Ngọc Hữu

09:00 - 9h30

Trách nhiệm của Nhà tài trợ (Sponsor’s responsibility)

PGS. TS. Trần Ngọc Hữu

09:30 - 09:45

Giải lao

09:45 - 10:15

Tài liệu nguồn - Tài liệu thiết yếu - Hồ sơ sản phẩm (Essential documents - Source documents - Investigator Brochure)

TS. Võ Thị Nhị Hà, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

10:15 - 11:00

Giám sát – Kiểm tra - Thanh tra nghiên cứu TNLS (Study monitoring- Audit – Inspection) - Tuân thủ đề cương nghiên cứu (protocol compliance)

TS. Võ Thị Nhị Hà, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

11:00 - 11:30

Làm bài kiểm tra (Test)

 

 

 

 

Phần II: “Báo cáo an toàn trong thử nghiệm lâm sàng” (Safety Reporting in Clinical Trial)

 

 

05/12/2020

Nội dung (Content)

13:15 - 13:30

Giới thiệu đại biểu

Ban Tổ chức

13:30 - 14:15

Tổng quan về quản lý nguy cơ trong thử nghiệm lâm sàng

TS. Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

14:15 - 15:00

Tổng quan về cảnh giác dược trong nghiên cứu lâm sàng

TS. Vũ Đình Hòa, Trường ĐH Dược Hà Nội

15:00 - 15:30

Quản lý biến cố bất lợi trong thử nghiệm lâm sàng

TS. Võ Thị Nhị Hà, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

15:30 - 15:45

Giải lao (Tea Break)

15:45 - 16:30

Trao đổi một số vấn đề liên quan đến báo cáo SAE trong thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam

ThS Nguyễn Vĩnh Nam, Trường ĐH Dược Hà Nội

16:30 - 17:00

Thực hành làm báo cáo

ThS Nguyễn Vĩnh Nam, Trường ĐH Dược Hà Nội

17:00 - 17:15

Làm bài kiểm tra (Test)

 

 

Đề nghị các học viên tập trung tại địa điểm tập huấn đúng giờ và tham dự đầy đủ các buổi học. Giáo viên phụ trách chương trình sẽ thực hiện điểm danh các buổi học và tổ chức kiểm tra cuối khóa. Bệnh viện An Sinh đề nghị lãnh đạo các đơn vị phối hợp, phân công, sắp xếp công việc, tạo điều kiện cho các cá nhân đã có tên trong danh sách khóa học tham dự.

  

 


Bệnh viện An Sinh

 

 

 

 

 

Các tin tức khác:
[Trở về]