Quản lý chất lượng bệnh viện

Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020

Cập nhật lúc: 3:49:00 CH - 05/08/2020 

Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2020

 

Vui lòng bấm vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết