Sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt khoa học: Giới thiệu về dược lâm sàng và vai trò của dược lâm sàng

Cập nhật lúc: 10:51:20 SA - 13/08/2018

Ngày 15/1/2018, tại Hội trường A Bệnh viện An Sinh, Khoa Dược tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chủ đề “Giới thiệu về dược lâm sàng và vai trò của dược lâm sàng” được trình bày bởi Dược sĩ Nguyễn Quỳnh Anh

  

Chủ đề: Giới thiệu về dược lâm sàng và vai trò của dược lâm sàng

Chủ tọa: BS. CKII. Lưu Tuấn Khang - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Báo cáo viên: Dược sĩ Nguyễn Quỳnh Anh - Khoa Dược

Thời gian: 14:00 giờ, ngày 15.1.2018

Địa điểm: Hội trường A Bệnh viện An Sinh

Thành phần tham dự: Ban Giám đốc Bệnh viện An Sinh, Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và nhân viên toàn bệnh viện. 

 

 

Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện An Sinh