Sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt khoa học: Khảo sát phổ vi khuẩn và tình hình kháng thuốc kháng sinh

Cập nhật lúc: 10:50:08 SA - 27/06/2018 

Chủ đề: Khảo sát phổ vi khuẩn và tình hình kháng thuốc kháng sinh

Báo cáo viên: TS. BS. Nguyễn Thị Bích Yến

Thời gian: 14:00 giờ, thứ ba, ngày 26.6.2018

Địa điểm: Hội trường A lầu 4 Bệnh viện An Sinh

Thành phần tham dự: Ban Giám đốc Bệnh viện An Sinh, Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và nhân viên toàn bệnh viện.