Sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt khoa học: Tái tạo màng nhĩ đơn thuần (vá nhĩ đơn thuần)

Cập nhật lúc: 10:48:47 SA - 13/08/2018 

Chủ đề: Tái tạo màng nhĩ đơn thuần (vá nhĩ đơn thuần).

Báo cáo viên: BS. CKII. Nguyễn Kim Ca - Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện An Sinh.

Thời gian: 14:00 giờ, thứ ba, ngày 26.6.2018.

Địa điểm: Hội trường A lầu 4 Bệnh viện An Sinh.

Thành phần tham dự: Ban Giám đốc Bệnh viện An Sinh, Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và nhân viên toàn bệnh viện.