Sinh hoạt khoa học

Sinh hoạt khoa học: CT không cản quang trong đột quỵ thiếu máu não cấp

Cập nhật lúc: 10:48:18 SA - 13/08/2018

Ngày 12.3.2018, tại Hội trường A Bệnh viện An Sinh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với các chủ đề “CT không cản quang trong đột quỵ thiếu máu não cấp”, báo cáo viên là BS. CKI. Lê Thị Mai Anh

  

Chủ đề: CT không cản quang trong đột quỵ thiếu máu não cấp

Chủ tọa: BS. CKII. Lưu Tuấn Khang - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp

Báo cáo viên: BS. CKI. Lê Thị Mai Anh

Thời gian: 14:00 giờ, ngày 26.7.2018

Địa điểm: Hội trường A Bệnh viện An Sinh

Thành phần tham dự: Ban Giám đốc Bệnh viện An Sinh, Bác sĩ, Dược sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên và nhân viên toàn bệnh viện.

 

 

 

Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện An Sinh