Thư viện điện tử

QUY TRÌNH VÀ THỜI GIAN KHÁM BỆNH

Cập nhật lúc: 11:14:15 SA - 14/06/2018 

1. Thời gian chờ khám và thời gian hoàn thành các thủ tục khám bệnh cho các đối tượng

Các tin tức khác:
[Trở về]