Tin bệnh viện An Sinh

Thông báo: Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/04 và 01/05/2018

Cập nhật lúc: 5:44:06 CH - 29/04/2018

Căn cứ vào Bộ luật Lao động về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), ngày Giải phóng Miền Nam 30/04 và ngày Quốc tế Lao động 01/05, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên được nghỉ ngơi hợp lý, Ban Giám đốc Bệnh viện thông báo đến các khoa, phòng, đơn vị như sau: 

1. Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 Âm lịch) cán bộ nhân viên được nghỉ lễ 01 ngày vào Thứ tư 25/04/2018, ngày Giải phóng Miền Nam và ngày Quốc tế Lao động cán bộ nhân viên được nghỉ lễ 02 ngày vào Thứ hai 30/04/2018 và Thứ ba 01/05/2018.

 

2. Khối phòng khám ngưng tiếp nhận khám bệnh ngoài giờ, bắt đầu từ chiều thứ bảy ngày 28/04/2018 đến hết ngày thứ ba 01/05/2018. Từ 02/05/2018 hoạt động khám bệnh ngoài giờ trở lại bình thường.

 

3. Ngưng tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm bảo lãnh viện phí: từ ngày 28/04/2018 đến hết ngày 01/05/2018 đối với hồ sơ ngoại trú và từ ngày 25/04/2018 đến hết ngày 01/05/2018 đối với hồ sơ nội trú.

Trong thời gian nghỉ nói trên, các bộ phận trực phải đảm bảo thực hiện đúng các chế độ quy định về trực chuyên môn, hành chính. Các kíp trực phải đảm bảo đúng vị trí. Các kíp ứng trực đảm bảo sẵn sàng có mặt khi được yêu cầu, nếu rời khỏi vị trí phải báo cáo trước cho trưởng khoa/phòng của mình nhằm giải quyết tốt việc cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.Tổ cấp cứu ngoại viện và bộ phận trực lái xe cấp cứu phải chuẩn bị cơ số xăng, xe đầy đủ kịp thời ứng phó khi có yêu cầu cấp cứu ngoại viện.

 

4. Các trưởng khoa phòng gửi lịch trực và ứng trực các ngày nghỉ của tuần 17 và tuần 18 cho Phòng Kế hoạch Tổng hợp trước ngày 19/04/2018.

 

5. Từ 17 giờ ngày Thứ bảy ngày 28/4/2018 các Khoa/Phòng kiểm tra sắp xếp trang thiết bị, ngắt điện nước và tiến hành niêm phong khu vực làm việc, giấy niêm phong phải có hai chữ ký của Trưởng Khoa/Phòng và Phòng Hành chính Nhân sự.

 

6. Để đảm bảo an ninh trong Bệnh viện trong các ngày nghỉ Lễ, yêu cầu Phòng Hành chính Nhân sự giám sát nhắc nhở tổ Bảo vệ có phương án tăng cường bảo vệ 24/24, tăng cường tuần tra, nâng cao cảnh giác an toàn phòng chống cháy nổ.

 

Lãnh đạo các Khoa/Phòng và toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này. Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, Ban Giám đốc Bệnh viện trân trọng kính chúc các anh chị và gia đình kỳ nghỉ lễ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

 

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa, phòng, đơn vị;

- BCHCĐ;

- HĐTV, BGĐ;

- Lưu VT.