Nghiên cứu khoa học

Học tập phương pháp nghiên cứu khoa học

Cập nhật lúc: 1:50:26 CH - 10/01/2018Nhằm nâng cao chất lượng trong chẩn đoán, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân, không ngừng xây dựng Bệnh viện ngày một vững mạnh phát triển, Bệnh viện An Sinh đặc biệt quan tâm khuyến khích công tác nghiên cứu khoa học của các bác sĩ và điều dưỡng. Bệnh viện đã tổ chức các buổi học về ”Phương pháp nghiên cứu khoa học trong y khoa” do Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Đỗ Nguyên, Bộ môn Dịch tễ - Khoa Y tế Cộng đồng Đại học Y Dược TPHCM hướng dẫn. Các bác sĩ, điều dưỡng và các nhân viên y tế của Bệnh viện An Sinh đã tích cực nhiệt tình tham dự các khóa học này. Bệnh viện An Sinh rất tin tưởng rằng với kiến thức đã được học tập, công tác nghiên cứu khoa học trong Bệnh viện sẽ được đẩy mạnh, sẽ có nhiều đề tài của các bác sĩ và điều dưỡng được báo cáo trong hội nghị khoa học của Bệnh viện An Sinh dự kiến tổ chức vào cuối năm 2010.