Bảng giá Thuốc BHYT

Bảng giá Thuốc BHYT 2018-2019

 Quý khách có thể tham khảo tại đây