Bảng giá Thuốc - VTYT - Hóa chất

Bảng giá Thuốc - VTYT - Hóa chất 2022 - 2023

Quý khách có thể tham khảo tại đây Danh mục thuốc VTYT