Bảng giá Thuốc - VTYT - Hóa chất

Bảng giá Thuốc - VTYT - Hóa chất 2018-2019

 Quý khách có thể tham khảo tại đây Danh mục thuốc VTYT