Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ vắc xin tại Bệnh viện An Sinh

 

Kính gửi Quý khách Bảng giá dịch vụ chích ngừa vắc-xin tại Bệnh viện An Sinh: