Khoa cấp cứu

GIỚI THIỆU KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN AN SINH


 

BÁC SĨ TRƯỞNG KHOA

 

Bác sĩ Trần Quốc Việt

Chuyên khoa II Nội tổng quát; Bác sĩ cao cấp; Chuyên khoa sơ bộ hồi sức cấp cứu; Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện An Sinh

 

 

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ

 

Bác sĩ Lê Hoàng Linh

Chuyên khoa I Nội tổng quát

Bác sĩ Lê Trần Bảo Ngọc

Chuyên khoa II Truyền nhiễm

Bác sĩ Lê Nguyễn Hữu Tài

Chuyên khoa I Nội tổng quát

Bác sĩ Nguyễn Thị Loan

Chuyên khoa I Nội tổng quát

Bác sĩ Trần Trung Thìn

Chuyên khoa I Nội tổng quát

Bác sĩ Bùi Thanh Tú

Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

Bác sĩ Nguyễn Minh Hải

Thạc sĩ Nội khoa

 

 

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA

 

Điều dưỡng Huỳnh Phương Bình

Cử nhân; Điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện An Sinh

 

 

Thông tin cập nhật: 4/2023