Trung tâm lọc máu

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM LỌC MÁU BỆNH VIỆN AN SINH

 

BÁC SĨ TRƯỞNG KHOA

 

Bác sĩ Nguyễn Đức Lộc

Tiến sĩ y học Nội khoa; Trưởng Khoa Lọc thận Bệnh viện An Sinh; Tổng thư ký Hội Lọc máu Tp. Hồ Chí Minh

 

 

BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ

 

Bác sĩ Lê Thái Thượng Tôn

Bác sĩ Lọc thận

Bác sĩ Nguyễn Thiên Vũ

Chuyên khoa I Nội Khoa

Bác sĩ Trần Đình Nghĩa

Chuyên khoa I Hồi sức cấp cứu

 

 

ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG KHOA

 

Điều dưỡng Phan Hiệp Thành Nhân

Cử nhân; Điều dưỡng trưởng Trung tâm Lọc máu Bệnh viện An Sinh

 

 

Thông tin cập nhật: 4/2023