Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán tại Bệnh viện An Sinh

 

Bệnh viện có nhiều hình thức thanh toán linh hoạt, thuận tiện và tiết kiệm thời gian tối đa cho khách hàng như:

 

1/ Tiền mặt

2/ Thẻ ngân hàng

3/ Thanh toán trực tuyến

4/ Bảo lãnh viện phí (đối với khách hàng có tham gia bảo hiểm sức khỏe)