Đào tạo

Thông báo chiêu sinh tháng 5

Cập nhật lúc: 11:14:29 SA - 16/04/2024

Viện Nghiên cứu và Đào tạo y dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan xem xét cử cán bộ, nhân viên y tế đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự các khóa đào tạo về cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong khám bệnh, chữa bệnh với những chương trình như sau:

 


Thông báo chiêu sinh “Kỹ năng giao tiếp – Giáo dục sức khỏe”

Cập nhật lúc: 11:18:33 SA - 06/04/2024

Viện Nghiên cứu và Đào tạo y dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Kỹ năng giao tiếp – Giáo dục sức khỏe” - Khóa 1.2024 với những nội dung như sau:

 


Thông báo chiêu sinh “An toàn người bệnh”

Cập nhật lúc: 11:08:36 SA - 06/04/2024

Viện Nghiên cứu và Đào tạo y dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “An toàn người bệnh” - Khóa 1.2024 với những nội dung như sau:

 


Thông báo chiêu sinh “Điều dưỡng Nội soi chẩn đoán và can thiệp”

Cập nhật lúc: 10:46:37 SA - 06/04/2024

Viện Nghiên cứu và Đào tạo y dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo Quý Cơ quan xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Điều dưỡng Nội soi chẩn đoán và can thiệp” - Khóa 2 với những nội dung như sau:

 


Thông báo chiêu sinh “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho các phòng khám đa khoa, chuyên khoa” khóa 3. 2024

Cập nhật lúc: 4:42:08 CH - 28/03/2024

Viện Nghiên cứu và Đào tạo y dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho các phòng khám đa khoa, chuyên khoa” 5 ngày – Khóa 3.2024 với những nội dung như sau:

 

Trang 1 của 16

Các tin tức khác: