Đào tạo

Chương trình đào tạo CME "Quản lý điều dưỡng" tại Bệnh viện Gia đình - Đà Nẵng

Cập nhật lúc: 11:35:52 SA - 12/11/2019

Từ ngày 14/10 đến 18/10/2019, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh (Viện An Sinh) tổ chức chương trình đào tạo y khoa liên tục (CME) "Quản lý điều dưỡng" cho 41 học viên tại Bệnh viện Gia Đình - Đà Nẵng.