Đào tạo

Chương trình đào tạo “KỸ THUẬT BƠM TINH TRÙNG VÀO BUỒNG TỬ CUNG”

Cập nhật lúc: 11:30:54 SA - 29/11/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo Quý cơ quan xem xét, thông báo và cử cán bộ, nhân viên tham gia Khóa học “Kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung” khóa I. 2023 của Bộ môn Phụ Sản

 


Chương trình đào tạo “XÉT NGHIỆM TINH DỊCH ĐỒ THEO WHO 2021”

Cập nhật lúc: 9:59:51 SA - 29/11/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới lãnh đạo Quý cơ quan xem xét, thông báo và cử cán bộ, nhân viên tham gia chương trình “Xét nghiệm tinh dịch đồ theo WHO 2021” khóa I.2023 của Bộ môn Phụ sản

 


Chương trình đào tạo “ĐIỀU DƯỠNG PHÒNG MỔ 3 THÁNG”

Cập nhật lúc: 1:39:20 CH - 27/10/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Điều dưỡng phòng mổ 3 tháng” khóa III năm 2023 với những nội dung như sau:

 


Chương trình đào tạo “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 5 NGÀY”

Cập nhật lúc: 9:32:30 SA - 13/10/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Kiểm soát nhiễm khuẩn” (5 ngày) khóa VII.2023

 


Chương trình đào tạo “KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE”

Cập nhật lúc: 2:22:01 CH - 09/09/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo Quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét, thông báo và cử cán bộ, nhân viên tham gia chương trình “Kỹ năng giao tiếp – Truyền thông giáo dục sức khỏe” khoá II/2023

 

Trang 1 của 12