Đào tạo

Chương trình đào tạo “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 5 NGÀY”

Cập nhật lúc: 1:54:29 CH - 16/05/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn 5 ngày, khóa IV.2023

 


Chương trình đào tạo “ĐIỀU DƯỠNG PHÒNG MỔ 3 THÁNG”

Cập nhật lúc: 2:23:51 CH - 12/05/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Điều dưỡng phòng mổ 3 tháng” khóa II năm 2023

 


Chương trình đào tạo “KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE”

Cập nhật lúc: 11:01:33 SA - 15/04/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo Quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét, thông báo và cử cán bộ, nhân viên tham gia chương trình “Kỹ năng giao tiếp – Truyền thông giáo dục sức khỏe” khoá I/2023

 


Chương trình đào tạo “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 5 NGÀY”

Cập nhật lúc: 9:18:33 SA - 25/03/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Kiểm soát nhiễm khuẩn 5 ngày” khóa III.2023

 


Chương trình đào tạo “QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG 7 NGÀY”

Cập nhật lúc: 4:54:26 CH - 01/03/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Quản lý điều dưỡng” 7 ngày khóa I.2023 với những nội dung như sau:

 

Trang 1 của 11

Các tin tức khác: