Đào tạo

Chương trình đào tạo “ĐIỀU DƯỠNG PHÒNG MỔ”

Cập nhật lúc: 11:42:23 SA - 06/09/2022

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Điều dưỡng phòng mổ” khóa I năm 2022

 


Chương trình đào tạo: AN TOÀN NGƯỜI BỆNH

Cập nhật lúc: 11:39:33 SA - 23/08/2022

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “An toàn người bệnh” khóa II.2022

 


Chương trình đào tạo “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 5 NGÀY”

Cập nhật lúc: 4:56:59 CH - 09/08/2022

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Kiểm soát nhiễm khuẩn 5 ngày” khóa IV.2022


Chương trình đào tạo “ĐIỀU DƯỠNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CƠ BẢN”

Cập nhật lúc: 4:41:49 CH - 12/07/2022

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Điều dưỡng phẫu thuật nội soi cơ bản” khóa II.2022

 


Chương trình đào tạo “QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG 3 THÁNG”

Cập nhật lúc: 4:35:10 CH - 12/07/2022

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Quản lý điều dưỡng” (3 tháng) khóa I.2022

 

Trang 1 của 7