Bạn biết website chúng tôi qua các kênh thông tin?
1 Báo chí 2295 Phiếu
18%
18%
2 Internet 4488 Phiếu
35%
35%
3 Bạn bè giới thiệu 4247 Phiếu
34%
34%
4 Các kênh khác 1092 Phiếu
9%
9%
5 Chưa biết 536 Phiếu
4%
4%
Có tất cả :12658 bình chọn
[Trở về]