Đào tạo

Chương trình đào tạo “KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN 5 NGÀY”

Cập nhật lúc: 9:18:33 SA - 25/03/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Kiểm soát nhiễm khuẩn 5 ngày” khóa III.2023

 


Chương trình đào tạo “QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG 7 NGÀY”

Cập nhật lúc: 4:54:26 CH - 01/03/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Quản lý điều dưỡng” 7 ngày khóa I.2023 với những nội dung như sau:

 


Chương trình đào tạo “QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG 3 THÁNG”

Cập nhật lúc: 2:53:58 CH - 15/02/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Quản lý điều dưỡng 3 tháng” khóa I.2023

 


Chương trình đào tạo “ĐIỀU DƯỠNG PHÒNG MỔ 3 THÁNG”

Cập nhật lúc: 11:35:43 SA - 04/02/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Điều dưỡng phòng mổ” 3 tháng khóa I năm 2023

 


Chương trình đào tạo “ĐIỀU DƯỠNG PHÒNG NỘI SOI CHẨN ĐOÁN VÀ CAN THIỆP”

Cập nhật lúc: 10:12:34 SA - 20/01/2023

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Y Dược An Sinh xin trân trọng thông báo tới Lãnh đạo quý Bệnh viện/ Trung tâm/ Phòng khám xem xét và cử cán bộ, nhân viên đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu để tham dự khóa đào tạo “Điều dưỡng phòng nội soi chẩn đoán và can thiệp” khóa I.2023

 

Trang 1 của 10

Các tin tức khác: